CANDY 4/5

CANDY HD 4" & HD 5"
טמ"סי CANDY עוצבו כך כדי לספק תמונה אמיתי וחדה באיכות HD.
טמ"סי CANDY מצויידים במצלמת HD ובמסכים עם רזולוציה גבוה המספקים יחד תמונה חדה ביותר וללא "מריחה" של התמונה בזמן תזוזה של המסמך בזמן קריאה.
AF   - תמונה בפוקוס אוטומטי גם בזמן בחירת ההגדלה הרצויה.
שעון – שעון מובנה במספרים גדולים ובולטים על גבי המסך לכבדי ראייה.
כתיבה – מצב כתיבה (בטמ"ס "4 בלבד), לחתימה על נייר או כדי לכתוב הודעה קצרה.
צבעים וניגודיות – חמישה צבעי רקע לבחירה ושלוש רמות של ניגודיות (בהירות).
ראייה ממרחק ביניים – תמונה ברורה ואיכותית ממרחק ביניים כגון שם רחוב או מפת רחוב או שם חנות...
מעמד לקריאה – משחרר את הידיים מלאחוז בכמשיר (ללא תוספת תשלום).
צילום עצמי – (במכשירי "5 בלבד) מאפשר לראות את עצמך לשם איפור, או טיפול בפנים. תמונת מראה באיכות גבוהה.

להזמנה או התנסות צרו קשר כאן