תמיכה בעותקים שאינן באנגלית של החלון-העיניים למשתמשי Microsoft Office מתבצע על ידי הרשת הגלובלית שלנו של נציגים בינלאומיים. הנציגות לתמיכה בעברית הינה: הייסייט טכנולוגיה מסייעת. 

להורדת התוכנה: לחצו כאן 

ליצירת קשר: אבי מן 


תקציר פקודות לעבודה עם WINDOW EYES

 

תיאורי המקשים המובאים בהמשך מתייחסים למקלדת רגילה (לא לאפטופ), אך רובם מתאימים גם למקלדת מחשב נייד.

פקודות המקשים נחלקות לקבוצות לפי נושאים שונים של העבודה במחשב.

בכל קבוצת פקודות יובאו דוגמאות של השימוש ובחלק מהם יצורפו קישורים של קטעי הדרכה בווידאו (באנגלית בלבד).

תקצירי הפקודות נמצאים גם בתפריט WE תחת הכותרת הגדרות-מקשים חמים.

להפעלת WE באופן ידני יש ללחוץ על הצרוף CONTROL-ALT--W

ליציאה מ- WE יש ללחוץ על הצרוף INSERT -CONTROL-F4 ולאחר מכן ENTER על כפתור אישור.

כניסה לתפריט WE CONTROL- BACK SLASH

תקצירי הפקודות בתפריט WE יוצגו רק אם האפליקציה הרלוונטית פתוחה ברקע. כלומר, אם אני מעוניין לראות בתפריט את המקשים החמים של OFFICE, אחת מתוכנות OFFICE צריכה להיות פתוחה ברקע.

קבוצת פקודות לעבודה באינטרנט (מצב גלישה)

* הפקודות הבאות מתייחסות ל"הבא".

* צרוף SHIFT - לפקודה כדי להתייחס ל"הקודם"

* כניסה ויציאה ממצב גלישה CONTROL-SHIFT --A

L קישור

C אובייקט

N אובייקט נוכחי

X תיבת טקסט

G תמונה

M מסגרת

D שורה שונה

V קישור שנצפה כבר

A קישור פנימי

E שדה

F טופס

H כותרת

P פיסקה

Q מקטע בין גרשיים

S רשימה

I פריט ברשימה

T טבלה

CONTROL- NUMPAD -- +- כניסה למצב הקראת טבלאות

CONTROL- NUMPAD -- -- יציאה ממצב הקראת טבלאות

CONTROL- NUMPAD -- _- כניסה מכל מצבי הקראת הטבלאות

INSERT - - Right תא ימני יותר

INSERT -- Leftתא שמאלי יותר

INSERT -- Up תא עליון יותר

INSERT -- Down תא תחתון יותר

CONTROL- INSERT - - rightתא אחרון בשורה

CONTROL- INSERT - - Leftתא ראשון בשורה

CONTROL- INSERT - - Up תא ראשון בעמודה

CONTROL- INSERT - - Down תא אחרון בעמודה

CONTROL- SHIFT -- H מעבר בין הכותרות

CONTROL- SHIFT -- K סימניות

Kסימניה

Jעבור לסימניה

INSERT - E מאפייני אובייקט

INSERT- מצב ניווט

INSERT - R חזרה למקום הקודם

INSERT - A טעינה אוטומטית של מצב אינטרנט

ALT -- SHIFT -- M ריענון המנוע

CONTROL- SHIFT -- A כניסה למצב אינטרנט

הדגמה לעבודה עם OUTLOOK

כאשר מגיע מייל עם קובץ או קבצים מצורפים, יש לפתוח את המייל לאחר מכן להקיש את הצרוף CONTROL-ALT-A אשר פותח חלון ובו רשימת הקבצים המצורפים. הקשה על חץ מעלה ומטה יעביר אותך בין הקבצים השונים שברשימה. לחיצה על ENTER, פותח את הקובץ הנבחר.

לעתים הקובץ נפתח בתצוגה מוגנת. על מנת לשחררו, יש להקיש על ALT ולאחר מכן (L), מגיע למידע על הקובץ. לאחר מכן פעמיים TAB כדי להגיע לכפתור שחרר תצוגה מוגנת. על הכפתור יש להקיש ENTER (פקודת חלונות)

הקישור הבא מציג הדרכה ביוטיוב:

http://www.youtube.com/watch?v=m4SOoBt1M8Q&feature=youtube_gdata

קבוצה פקודות לעבודה עם מקשי סמן

לא מוגדר - הקראת האות הקודמת

CONTROL- NUMPAD - - 4 הקראת האות הנוכחית

לא מוגדר - האות הבאה

לא מוגדר - המילה הקודמת

CONTROL- NUMPAD - - 6 המילה הנוכחית

לא מוגדר - המילה הבאה

לא מוגדר - השורה הקודמת

CONTROL- NUMPAD - - 5השורה הנוכחית

לא מוגדר - השורה הבאה

לא מוגדר - המשפט הבא

CONTROL- NUMPAD - - 2המשפט הנוכחי

לא מוגדר - המשפט הקודם

לא מוגדר - הפיסקה הבאה

CONTROL- NUMPAD - - 8הפסקה הנוכחית

לא מוגדר - פיסקה הבאה

CONTROL- NUMPAD -- .מאפייני האות וערך יוניקוד

NUMPAD -- + מיקום

קבוצת פקודות כללית ללא שיוך לאפליקציה או מצב מסוים

CONTROL SHIFT -- W הקראת החלון הנוכחי

CONTROL SHIFT -- S הקראת סיכום החלון

CONTROL SHIFT -- T כותרת / שורת מצב

CONTROL INSERT -- B פס התקדמות

CONTROL INSERT -- S שורת מצב

CONTROL INSERT -- T עזרה מוקפצת אחרונה

CONTROL SHIFT -- M הקראת הטקסט המסומן

CONTROL SHIFT -- R הקראה עד לסוף החלון או המסמך

INSERT -- 1הקראת פעולת המקשים (ללא הפעלה) חזרה למצב הרגיל

CONTROL SHIFT-- ? עזרה על התכנית

CONTROL SHIFT -- D תוכן טקסט האובייקט שבפוקוס

CONTROL SHIFT -- N הקראת התווית

INSERT -- T הקראת תאריך ושעה

INSERT -- Q מצב הסוללה

INSERT -- S מגש המערכת

NUMPAD -- . כפתור בררת המחדל

INSERT -- V רמת המלל

CONTROL- \ כניסה לממשק WE

CONTROL SHIFT -- E כניסה למילונים

INSERT -- B העברת צירוף המקשים הבא לתוכנית שבפוקוס

CONTROL -ALT -- Down הנמכת הקול

CONTROL- ALT --UP הגברת הקול

CONTROL- ALT -- Right בחירת קול

CONTROL- ALT -- Left מאפייני הקול הנבחר

INSERT -- 6 שינוי אופן הקראת מספרים

INSERT - 2 בחירת קול להשמעת המקלדת

INSERT -- 3 מצב הקראת שורות

INSERT -- 4 שינוי אופן הקראת רישיות

INSERT -- 5 שינוי מצב הקראת בלוני עזרה

INSERT -- G הגדרה אוטומטית של תמונות

CONTROL INSERT -- F הגדרת שמות תיבות טקסט

INSERT -- A הקראת מילים או איות מילים

CONTROL INSERT -- C זיהוי אוטומטי של הפוקוס

CONTROL- Win- Lשינוי שפה

INSERT -- R הגדרה חדשה של אובייקטים

INSERT -- \ ריענון המערכת

INSERT -- 7 הפעלת / ביטול קובצי העזר לתוכניות

CONTROL INSERT -- F4 סגירת WE

CONTROL SHIFT -- INSERT -- D כתיבת אירועי המערכת

קבוצת פקודות פקודות עכבר

CONTROL - NUMPAD - 4הקראת האות הקודמת

CONTROL - NUMPAD - 5 הקראת האות הנוכחית

CONTROL - NUMPAD - 6הקראת האות הבאה

INSERT - NUMPAD - 4הקראת המילה הקודמת

INSERT - NUMPAD - 5 הקראת המילה הנוכחית

INSERT - NUMPAD - 6 הקראת המילה הבאה

NUMPAD - 8 הקראת השורה הקודמת

NUMPAD - 5 הקראת השורה הנוכחית

NUMPAD - 2 הקראת השורה הבאה

INSERT - NUMPAD - 7 הקליפ הקודם

INSERT - NUMPAD - 8 הקליפ הנוכחי

INSERT - NUMPAD - 9 הקליפ הבא

NUMPAD -/ קליק שמאל

NUMPAD -* קליק ימין

INSERT - / לחיצה / שחרור קליק שמאל

INSERT -* לחיצה / שחרור קליק ימין

NUMPAD - 7 הצבת העכבר בפינה מעלה שמאל

NUMPAD - 9 הצבת העכבר בפינה מעלה ימין

NUMPAD - 1 הצבת העכבר בפינה מטה שמאל

NUMPAD - 3 הצבת העכבר בפינה מטה ימין

CONTROL - SHIFT - 8 הזזת העכבר כלפי מעלה

CONTROL - SHIFT - 2 הזזת העכבר כלפי מטה

CONTROL - SHIFT - 4 הזזת העכבר שמאלה

CONTROL - SHIFT - 6 הזזת העכבר ימינה

ALT - INSERT - NUMPAD - 7 הזזת העכבר לתחילת השורה

ALT - INSERT - NUMPAD - 1 הזזת העכבר לסוף השורה

CONTROL - SHIFT - F חיפוש טקסט במסך

INSERT - F המשך חיפוש

NUMPAD -- כניסה / יציאה ממצב סמן WE

INSERT - NUMPAD - + הזזת העכבר לפוקוס

NUMPAD -+ הזזת הפוקוס למקום העכבר

INSERT - NUMPAD - - הצמד עכבר וסמן WE

קבוצת מקשים לעבודה עם OFFICE

ALT -. שורה הבאה

ALT -, שורה קודמת,

ALT ' שגיאת איות הבאה

ALT -; שגיאת איות הבאה

ALT -] הערה הבאה

ALT -[ הערה הבאה

INSERT - חץ ימין התא הבא

INSERT - חץ שמאל התא הקודם

INSERT - חץ מעלה התא העליון יותר

INSERT - חץ מטה התא התחתון יותר

CONTROL - INSERT - חץ ימין התא האחרון בשורה

CONTROL - INSERT - חץ שמאל התא הראשון בשורה

CONTROL - INSERT - חץ מעלה התא הראשון בעמודה

CONTROL - INSERT - חץ מטה התא האחרון בעמודה

CONTROL - NUMPAD - 7 התא הראשון בעמודה הראשונה

CONTROL - INSERT - 1 התא האחרון בעמודה האחרונה

SHIFT - INSERT - חץ מטה הקראת השורה הבאה

SHIFT - INSERT - חץ מעלה הקראת השורה הקודמת

SHIFT - INSERT - חץ שמאל הקראה מתחילת השורה

SHIFT - INSERT - חץ ימין הקראה עד לסוף השורה

SHIFT - INSERT - חץ מעלה הקראת השורה הראשונה

SHIFT - INSERT - צץ מטה הקראת השורה האחרונה

ALT - INSERT - חץ מטה הקראת העמודה

ALT - INSERT - חץ שמאל הקראה מתחילת העמודה

ALT - INSERT - חץ ימין הקראה עד לסוף העמודה

ALT - INSERT - חץ מעלה הקראת התא הראשון בעמודה

INSERT - NUMPAD - ENTER הקראת התא שבפוקוס

INSERT - E מאפייני האובייקט שבפוקוס

INSERT - Tab ניווט בתוך הדף

ALT - SHIFT - H כותרות וסיכומים

ALT - SHIFT - M פיקוח על התאים

ALT - SHIFT - ספרות 1 עד 0 פיקוח על תאים 1 עד 10

ALT - SHIFT - A בחירת מספר התא לפיקוח

ALT - SHIFT - T הקראת סיכומים

ALT - SHIFT -C הקראת הערה

ALT - SHIFT - F הקראת נוסחה

ALT - SHIFT - P הקראת התא הקודם

INSERT - C הפעלת היומן

הסבר והדגמה לעבודה עם מסמך OFFICE

בדיקת שגיאות כתיב ודקדוק בתוך מסמך אופיס ותיקונם.

כדי להגיע לשגיאה הראשונה והשגיאות הבאות יש ללחוץ על ALT-'

במידה ותמצא שגיאה המערכת תעמיד את הסמן בתחילת המילה במידה ולא יימצאו שגיאות, המערכת תודיע כי אין שגיאות.

כדי לשמוע את המילה השגויה יש ללחוץ על CONTROL-6 NUMPAD.

לחיצה נוספת של אותו צרוף תאיית את המילה השגויה.

לקבלת הצעות למילה השגויה יש ללחוץ על הצרוף SHIFT-F10.

בעזרת החיצים מעלה ומטה ניתן לשמוע את ההצעות שהתקבלו

לחיצה על הצרוף CONTROL-5 NUMPAD, תקרא את המילה המוצעת שבפוקוס, לחיצה נוספת על אותו צרוף תאיית את המילה המוצעת

לחיצה על ENTER, תחליף את המילה השגויה עם המילה מתוך הרשימה שנבחרה.

לחיצה על הצרוף ALT-; תתבצע בדיקת שגיאות לאחור.

הקישור הבא מדגים ביוטיוב את ההסבר.

http://www.youtube.com/watch?v=7jQLT4032Eg&feature=youtube_gdata

קבוצת פקודות לעבודה וניווט בחלונות משתמש

ALT - 1עד 0 הקראת החלונות מספר 1 עד 10

לא הוגדרו מקשים לחלונות 11 עד 49

INSERT - F3 הגדרת חלון משתמש

INSERT - F4 הגדרת קואורדינטות לחלון המשתמש

INSERT - F5 קביעת תחילת החלון

INSERT - F6 קביעת סוף החלון

INSERT - F8 הגדרת חלון המשתמש

CONTROL - SHIFT - F3 בחירת חלון היפר אקטיבי

CONTROL - SHIFT - F4 קואורדינטות חלון היפר אקטיבי

CONTROL - SHIFT - F5 תחילת חלון היפר אקטיבי

CONTROL - SHIFT - F6 סוף חלון היפר אקטיבי

CONTROL - SHIFT - F7 הגדרת חלון היפר אקטיבי

CONTROL - SHIFT - F8 קביעת החלון הבא כחלון היפר אקטיבי